המרכז האקדמי פרס – טקס הענקת תארים 2017

המרכז האקדמי פרס – טקס הענקת תארים 2017