דיות שחורות – דודאים אתר פסולת (360) – מרכז הצפרות הישראלי

דיות שחורות – דודאים אתר פסולת (360) – מרכז הצפרות הישראלי