Unity – Trance Festival (360 Video)

Unity – Trance Festival (360 Video)

שיתוף פעולה מדהים עם פסטיבל הטראנס הממוסד הגדול בארץ, סקייפרו ראתה לנכון לצלם משהו כל כך ויזואלי, צבעוני ולהעביר אותו עליכם הצופים כחוויה מושלמת הנותנת הרגשה כאילו אתם חלק מהאירוע. במשך האירוע על מנת לא לפספס רגע צילמנו עם שלוש "ריגים", מצלמות אשר יובאו מחו"ל, רחפנים ואפילו ממנוף מיוחד. בגלל המוסיקה שדופקת את הראש  לא נחנו לדקה וצילמנו מכל זווית אפשרית. חוויה אדירה לצופים – לללקוח – ולסקייפרו.